Το μελλοντικό sex θα είναι διαδικτυακό


Μπαμπά, πως ήρθα στον κόσμο;
 - Γιέ μου, γνώρισα τη μητέρα σου κάνοντας chat στο Internet... 
Δώσαμε ραντεβού σ΄έναcyber-cafe... 
Λίγο αργότερα, μέσα στις τουαλέτες, κάναμε μια σύνδεση στο ίδιο δίκτυο...
Η μαμά έκανε μερικά downloads με τοmemory stick του μπαμπά, αλλά πριν ο μπαμπάς προλάβει να κάνει upload...αντιληφθήκαμε ότι δεν είχαμε εγκαταστήσει ένα firewall και πλέον ήταν αργά για delete ή cancel... κι έτσι, 9 μήνες αργότερα, βρεθήκαμε με ιό !!