Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά προκαλούν ετησίως 200.000 θανάτους;

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά μπορούν να προκαλέσουν περίπου 200.000 θανάτους ετησίως 
σε ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο τις παγκόσμιες ασθένειες ώστε να υπολογίσουν την θνησιμότητα που σχετίζεται με την κατανάλωση αναψυκτικών καθώς και άλλων ποτών με γλυκαντικές ουσίες. 
Η σύνδεση των δεδομένων έδειξε ότι τα ζαχαρούχα αναψυκτικά ενοχοποιούνται για 133.000 θανάτους από διαβήτη, για 44.000 θανάτους από καρδιακές παθήσεις, καθώς και για 6.000 θανάτους από καρκίνο. 

Η ισχυρή πλειονότητα – το 78 τοις εκατό των θανάτων – συνέβησαν σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων παρά σε πλούσιες χώρες. 

Παρότι δεν μπορεί να αποδειχθεί η σχέση αιτιότητας μέσα από την συγκεκριμένη μελέτη, τα ζαχαρούχα αναψυκτικά συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση του σωματικού βάρους, που ως συνέπεια έχει την αύξηση του κινδύνου διαβήτη, καρδιαγγειακών παθήσεων καθώς και αρκετών μορφών καρκίνου. 
pentapostagma.gr