Ο μόνος οδηγός του ανθρώπου.. είναι η συνείδησή του..

Ο μόνος οδηγός του ανθρώπου.. είναι η συνείδησή του.. 


Η μόνη ελπίδα της μνήμης του.. είναι η ευθύτητα.. και η ειλικρίνεια των πράξεών του!!