Η γυναίκα το sex και η βιολογία...

Ολοένα και περισσότερα δεδομένα αναδεικνύουν ότι οι γυναίκες κατά την έναρξη της σεξουαλικής πράξης δεν είναι απαραίτητο να έχουν ενεργή σεξουαλική επιθυμία. 
Κάποιες μάλιστα φαίνεται να
μην μπορούν να διαχωρίσουν τη σεξουαλική επιθυμία από τη γενετήσια διέγερση.

Πράγματι, πολλά κ διαφορετικά στατιστικά μοντέλα επιβεβαίωσαν μια ασήμαντη σχέση ανάμεσα στο υποκειμενικό αίσθημα ερωτικής διέγερσης και τον μετρήσιμο ερεθισμό των γεννητικών οργάνων σε μεγάλο αριθμό γυναικών.

Η κατανόηση της γυναικείας σεξουαλικής απόκρισης είναι ένα πεδίο που παραμένει σκοτεινό. 

Σύμφωνα με έναν μεγάλο αριθμό ειδικών, οι σεξουαλικές διαταραχές των γυναικών, όπως είναι τώρα ορισμένες και ταξινομημένες, δεν φαίνεται να βοηθούν αποτελεσματικά στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση των σεξουαλικών τους προβλημάτων. 
Είναι λοιπόν απαραίτητη η εκτεταμένη διερεύνηση της γυναικείας σεξουαλικής απόκρισης, με τη διεξαγωγή κατευθυνόμενων συνεντεύξεων και τη χρησιμοποίηση ειδικών σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων.

Οι ψυχολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας έχουν καταγραφεί κι επαληθευτεί από πολλές μελέτες. 

Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων όμως δεν είναι ξεκάθαρος και η διερεύνηση της γυναικείας σεξουαλικής απόκρισης πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί σε νευροενδοκρινικό επίπεδο.

Οι αλλαγές στον ρυθμό έκλυσης ορμονών από τα επινεφρίδια και τις ωοθήκες, στη δραστηριοποίηση κάποιων ενζύμων στα κύτταρα της περιφέρειας, στην ευαισθησία των υποδοχέων των ανδρογόνων και των οιστρογόνων, καθώς και στην παραγωγή των στεροειδών του φύλου μπορεί να επιδρούν στη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας. 

Εδώ εγείρεται για τους επιστήμονες το πολύπλοκο ερώτημα της ορμονικής υποκατάστασης, το οποίο απευθύνεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις γυναικών που εμφανίζουν μειωμένη ανδρογονική δραστηριότητα τόσο σε εγκεφαλικό όσο και σε περιφερικό επίπεδο.

Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων που εμπλέκονται στη σεξουαλική λειτουργία είναι απαραίτητο να διερευνηθεί και να ξεκαθαριστεί. 
Είναι πολύ πιθανό το νέο αυτό ερευνητικό πεδίο να ανοίξει τον δρόμο προς την κατανόηση της γυναικείας σεξουαλικότητας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Πηγή