Φως και ζωή εν... Αφθονία..!

lifehub-anthropos-filosofia-222
Ο Χριστός θα έρθει για να επανορθώσει τα σφάλματα και τις παρερμηνείες εκείνων που τόλμησαν να δώσουν στους απλούς λόγους Του ερμηνείες που απέρρεαν από τη δική τους άγνοια και να αναγνωρίσει εκείνους, των οποίων η πλήρης πίστεως υπηρεσία, κατέστησε την επιστροφή Του δυνατή.
Οφείλει να εισέλθει πάλι στο στίβο της δημόσιας ζωής, να παίξει το ρόλο Του στις υποθέσεις του κόσμου και να αποδείξει το σκοπό της αποστολής Του.
Θα συγκεντρώσει γύρω Του τα μέλη της δικής μας ανθρώπινης οικογένειας, τα οποία σήμερα Τον αναγνωρίζουν και, κατά το μέτρο των δυνάμεων τους, ετοιμάζονται να συνεργασθούν μαζί Του.
Ο κόσμος στον οποίο σχεδιάζει τώρα να επανέλθει είναι διαφορετικός  και αυτό οφείλεται κατά το πλείστον στην διανοητική ανάπτυξη των ανθρώπινων μαζών. 
Αυτή τη φορά πρόκειται να προσεγγίσει τις διάνοιες των ανθρώπων και όχι τις καρδιές τους.
Ως εκπρόσωπος της αγάπης του Θεού ο Χριστός, καλείται να εργασθεί άλλη μία φορά στον παγκόσμιο στίβο όπου, επί δύο χιλιάδες έτη, ο κόσμος απαρνήθηκε το προηγούμενο μήνυμα Του, το λησμόνησε ή το παρερμήνευσε.
Θα οδηγήσει το λαό Του, την ανθρωπότητα, στην Ιερουσαλήμ, που δεν είναι μία Ιουδαϊκή πόλη, αλλά ο τόπος της ειρήνης.
Θα την οδηγήσει σε ένα πολιτισμό και σε μία κατάσταση συνείδησης, το γνώρισμα των οποίων θα είναι οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις και η σε παγκόσμια κλίμακα συνεργασία για χάρη του κοινού καλού.
Φως και κυρίως «ζωήν εν αφθονία» είναι εκείνο που πρόκειται να φέρει ο Χριστός, και μέχρις ότου τη φέρει, δεν γνωρίζουμε τίποτε για τη σημασία της.
Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την αποκάλυψη που συνεπάγεται και τις δυνατότητες που θα μας παρουσιάσει.
photo www.astrology.gr

Πηγή Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Alice Bailey
Επιμέλεια Δήμητρα Αλαγκιόζογλου