Πόσο τοις εκατό των γυναικών κατέχουν δονητή;!

gardenofelegance:

Garden of Elegance
Θα πάθετε πλάκα

Υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που κατέχουν δονητή για την αυτο-ικανοποίησή τους, από όσες νομίζουμε... 

Πόσες; 

Πάρα πολλές!! 

Για την ακρίβεια το 47% των γυναικών κατά μέσο όρο, παγκοσμίως, κατέχουν δονητή για να αυτο-ικανοποιούνται. 

Τα πρωτία τα έχουν οι Γιαπωνέζες σε ποσοστό 75%, 3 στις 4 δηλαδή! 

Απίστευτο!!