Τι ευχαριστεί περισσότερο τις γυναίκες...

vividessentials:

Charlotte McKinney | vividessentials
Πώς δηµιουργούνται οι πιο έντονοι οργασµοί;

Πρόσφατη µελέτη (King, 2010) περιέγραψετην εµπειρία του οργασµού 500 γυναικών. 
Οι ερευνητέςδιαπίστωσαν πως οι πιο έντονοι οργασµοί δεν διέφεραν από τους λιγότερο δυνατούς ως προς το πώςδηµιουργήθηκαν. 

Δηλαδή, η προέλευση του οργασµού από τον ερεθισµό των έξω γεννητικών οργάνων δεν δηµιουργούσε µεγαλύτερή λιγότερη ευχαρίστηση συγκριτικά µε τον οργασµό που δηµιουργούνταν µε την κολπική διείσδυση. 

Ωστόσο, οι γυναίκες που περιέγραψαν πιο έντονο οργασµό είχαν αξιολογήσει τη σχέση τους µε τον σύντροφο πιο θετικά. 
Η ποιότητα της σχέσης, λοιπόν, επηρεάζει την ευχαρίστηση του οργασµού.

Επιπλέον, οι γυναίκες που περιέγραψαν τον οργασµό ως υψηλό σε ευχαρίστηση ανέφεραν πως η αίσθησή του πήγαζε από όλο το σώµα, κάτι που δεν αναφέρθηκε από τις γυναίκες µε τον οργασµό µέτριας ή χαµηλής ευχαρίστησης.


Ποιος είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που οδηγεί σε κολπικό οργασµό;


Μελέτη (Brody, 2010)σε 1.000 γυναίκες θέλησε να διακρίνει παράγοντες που σχετίζονται µε την επίτευξη κολπικού οργασµού. 
Από όλους τους παράγοντες που µελετήθηκαν, η εστίαση της προσοχής στις αισθήσεις του κόλπου κατά τη διείσδυση ήταν ο παράγοντας µε την πιο ισχυρή σχέση µε την επίτευξη κολπικού οργασµού. 

Το αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο και µε άλλες µελέτες που υποστηρίζουντον κεντρικό ρόλοτης προσοχής για τη γυναικείαδιέγερση.

Ωστόσο, ξέρουµε πια πως όταν η γυναίκα καταλαµβάνεται από άγχος επίτευξης οργασµού αποσπάται η προσοχή τηςαπό τις αισθήσεις της, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεταινα φθάσειστην κορύφωση.

Η Εύη Κυράνα (www. kirana. 
gr) είναι ψυχολόγος υγείας, συνεργάτιδα του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

πηγη