Οι γυναίκες καταλαβαίνουν την απιστία...

Πρόσφατη έρευνα του University of Western Australia έδειξε ότι οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται καλύτερα την απιστία στα πρόσωπα των συντρόφων τους όπως επίσης και να την κρύβουν από τα δικά τους, σε σύγκριση με τους άντρες που δυστυχώς για αυτούς δε διαθέτουν το συγκεκριμένο χάρισμα.
Στην έρευνα συμμετείχαν 34 άντρες και 34 γυναίκες οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν ποιοι από τους 189 ανθρώπους του αντίθετου φύλου που έβλεπαν μπροστά τους είχαν υπάρξει άπιστοι. 

Τα αποτελέσματα για τις γυναίκες ήταν εντυπωσιακά καλά. 

Βασικό κριτήριο στην επιλογή τους δεν αποτέλεσε η ομορφιά των αντρών αλλά η αρρενωπότητα τους και όπως αποδείχτηκε πράγματι οι αρρενωποί άντρες είχαν απιστήσει περισσότερο στο παρελθόν.
Στην αντίπερα όχθη, οι άντρες έκριναν πιο πιθανές για απιστία τις ελκυστικές γυναίκες, στερεότυπο που αποδείχτηκε αναληθές. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πίστη είναι ένα από τα βασικά συστατικά μιας υγιούς σχέσης και αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των συντρόφων μας. 

Οι άντρες που έχουν άπιστες συντρόφους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μεγαλώσουν τα παιδιά άλλων αντρών και οι γυναίκες με άπιστους άντρες να χάσουν την οικογένεια τους (ή μέρος αυτής) από άλλες γυναίκες.