Φιλοσοφία; η Θεοσοφία;

Ποιος είπε ότι η Φιλοσοφία δεν είναι η Θεοσοφία; διότι μόνον μέσω της Φιλοσοφίας θα νοήσουμε την αλήθεια της ζωής.

Είναι θεωρία η φιλοσοφία; μα όσα νοώ μέσω της φιλοσοφίας είναι διότι κατανοώ όλο και περισσότερο την όλη διττή φύση στην οποία ζούμε.

Η κατανόηση της αλήθειας γεννιέται μέσα από την Φιλοσοφία, διότι είναι φίλος της σοφίας που έχει να κάνει με την αλήθεια της ψυχής και όχι με την υλική διττή πραγματικότητα, άρα μπορούμε να πούμε την Φιλοσοφία και Θεοσοφία.Ο έμπειρος οδηγός είναι η νοητή ουσία της ψυχής η οποία είναι Ομοούσια με αυτό που αποκαλλούμε εμείς Θεό.

Η Φιλοσοφία αυτό ακριβώς κάνει, ακονίζει την νόηση της ψυχής εκπαιδεύει την αντίληψη της νοητής ουσίας της ψυχής και σιγά σιγά την ενεργοποιεί.

Αυτή είναι η τέχνη της αλήθειας της ζωής, να ενεργοποιήσουμε την αντίληψη της θείας ουσίας που όλοι μας έχουμε στον πυρήνα της ψυχής μας.

Ο Παράδεισος δεν έχει καμιά σχέση με την Γη, διότι εδώ είναι ένας διττός κόσμος όπου και τα δύο άκρα ανήκουν στο θνητό διττό και θνητό πυρ και πνεύμα.
Η αλήθεια της ζωής είναι Φως και Ζωή και βρίσκεται πέρα από αυτή την θνητή δημιουργία.

Και για να πάμε πίσω στην αληθινή πατρίδα και αληθινή υπόσταση μας, πρέπει πρώτα από εδώ να κατανοήσουμε τον αληθινό μας εαυτό. 
Γνώθι σ'αυτόν..η θεϊκή μας αληθινή υπόσταση όμοια με τον Θεό.