Ελέγχουμε τα όνειρά μας;

Τί λειτουργεί στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου; 
Ξέρουμε ότι οι σωματικές μας αισθήσεις δεν λειτουργούν, ότι ο εγκέφαλος δεν χρησιμοποιείται, ότι η μνήμη είναι σε λανθάνουσα κατάσταση. 
Όλες οι λειτουργίες, εκτός από τις αυτόματες οργανικές λειτουργίες της μηχανής του σώματος, όπως είναι η κυκλοφορία του αίματος, ο παλμός της καρδιάς κ.λ.π. είναι σε αδράνεια και αναπαύονται. 
Όταν είμαστε σε κατάσταση εγρήγορσης, υπάρχει συνεχής τηλεγραφική επικοινωνία μεταξύ του φυσικού  εγκεφάλου και του εσωτερικού ανθρώπου ή του Εγώ. 
Ωστόσο και τη νύχτα είναι ανοιχτή μια τέτοια τηλεγραφική επικοινωνία, αν και χρησιμοποιείται λίγο, εφόσον ο εγκέφαλος δεν είναι ένα ενιαίο υλικό όργανο αλλά διαθέτει, όπως κι όλα τα άλλα πράγματα, επτά επίπεδα (στρώματα) δεκτικότητας. 
Η θέληση είναι αδρανής κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Όταν είμαστε ξυπνητοί η φωνή του Εγώ μας, ο εσωτερικός άνθρωπος, μπορεί να φτάσει την προσωπικότητα σαν φωνή της συνείδησης, αλλά κατά τον ύπνο το Εγώ ζει τη δικιά του ζωή και δεν έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό επίπεδο.