Έρωτα ανίκητε στον πόλεμο!

Έρωτα ανίκητε στον πόλεμο!
Οι αρχαίοι Έλληνες, ως γνωστόν, ήταν πολύ παθιασμένος λαός, με τον έρωτα να κυριαρχεί χωρίς καμία ενοχή στην καθημερινότητά τους. 
Ακόμα και οι θεοί τους ερωτοτροπούσαν, με πρώτο τον Δία. 
Η χαριτωμένη και ανοιχτόκαρδη αίσθηση που είχαν για τον έρωτα και την αγάπη διαπερνούσε την τέχνη – αχ αυτή η Αφροδίτη της Μήλου! – την ποίηση, την τραγωδία, ακόμα και τις παροιμίες τους και τα γνωμικά τους. 
Ο Σωκράτης έμαθε τα πάντα για τον έρωτα από μια φιλόσοφο – γυναίκα, ενώ ο Σοφοκλής αναφώνησε στην Αντιγόνη του πως ο έρωτας είναι ανίκητος στον πόλεμο, και κάνει κτήμα του και τους θνητούς και τους αθάνατους! 
Ας δούμε μερικά από τα πιο όμορφα λόγια για τον έρωτα που έφτασαν από τις νύχτες των αρχαίων ερώτων έως τις ημέρες μας.
Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.
Δηλαδή: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Έρωτα παύει λιμός ή χαλκού σπάνις.
Δηλαδή: τον έρωτα τον σταματάει η πείνα ή η έλλειψη χρημάτων
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Έρως ανίκατε μάχαν,
Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις, ός εν μαλακαίς παρειαίς νεάνιδος εννυχεύεις.
Δηλαδή: Έρωτα ανίκητε στον πόλεμο, που κάνεις κτήμα σου όπου πέσεις, στα μαλακά τα μάγουλα της κορασίδας νυχτερεύεις
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ‐ Αντιγόνη
Ούτε δια τούτου ούτε άνευ τούτου.
Δηλαδή: ούτε γι’ αυτό ούτε χωρίς αυτό (όταν ρωτήθηκε αν ο έρωτας γεννιέται από την σαρκική επιθυμία)
Αρίστιππος, 435-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
Διογένης τον έρωτα είπε σχολαζόντων ασχολίαν.
Δηλαδή: Ο Διογένης είπε ότι ο έρωτας είναι ασχολία των αργόσχολων
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος
Ξενοφών   Πολύ κρείττων εστίν ο της ψυχής ή ο του σώματος έρως
Δηλαδή: πολύ μεγαλύτερος είναι ο έρωτας της ψυχής από τον έρωτα του σώματος
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
Πλούταρχος        Τω μεθύειν το εράν όμοιόν εστι. Ποιεί γαρ θερμούς και ιλαρούς και διακεχυμένους.
Δηλαδή: Ο έρωτας μοιάζει με το μεθύσι. Κάνει τους ανθρώπους θερμούς, εύθυμους και διαχυτικούς.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός
Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.
Δηλαδή: αυτοί που αγάπησαν υπερβολικά, αυτοί και μισούν υπερβολικά
Ανώνυμος αρχαίος τραγικός ποιητής
Μένανδρος   Αγάπης δε ουδέν μείζον ούτε ίσον εστί.
Δηλαδή: τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την αγάπη, ούτε και ίσο της
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Θεόκριτος Τυφλός ο έρως.
Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής
Ευριπίδης  Έρως εν τοις αμηχάνοις ευπορώτατος.
Δηλαδή: ο έρωτας στις δυσκολίες είναι εφευρετικότατος
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός
Φιλόστρατος       Ου το εράν νόσος, αλλά το μη εράν. Ει γαρ από του οράν το εράν, τυφλοί οι μη ερώντες. Νυν έγνων τον Έρωτα. Βαρύς Θεός!
Δηλαδή: Δεν είναι νόσος το να ερωτεύεσαι, αλλά το να μην ερωτεύεσαι. Αν ο έρωτας προκύπτει από το βλέμμα, είναι τυφλοί αυτοί που δεν ερωτεύονται. Τώρα γνώρισα τον έρωτα. βαρύς θεός!
Φιλόστρατος, 170-246 μ.Χ., Έλληνας σοφιστής της Ρωμαϊκής περιόδου
Αφροδίσιος γαρ όρκος ουκ εμποίνιμος.
Δηλαδή: ο όρκος που δίνεται για τον έρωτα δεν σηκώνει τιμωρία
Αρχαιοελληνική παροιμία
Πλάτων      Τυφλούται ο φιλών περί το φιλούμενον.
Δηλαδή: αυτός που ερωτεύεται γίνεται τυφλός για τον αγαπημένο του
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος
Εκ του οράν το εράν.
Δηλαδή: από αυτά που βλέπουμε δημιουργείται ο έρωτας
Αρχαιοελληνική παροιμία
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς    Χαλκοτύπος τον Έρωτα μεταλλάξας επόησε τήγανον, ουκ αλόγως όττι και αυτό φλέγει.
Δηλαδή: χαλκωματάς τον Έρωτα τον έκανε τηγάνι, κ’ ήτανε κάτι λογικό γιατί και τούτο καίει
Παλλαδάς ο Αλεξανδρεύς, 4ος μ.Χ. αιών, Έλληνας ποιητής