Παιδί... Μαθησιακές Δυσκολίες..!

Την τελευταία δεκαετία το «ζήτημα» των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι ένα θέμα με ραγδαία ανάπτυξη. 

Με τον όρο ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ορίζονται δυσκολίες σχετικές με την μάθηση, οι οποίες δεν σχετίζονται με άλλες περαιτέρω νοητικές λειτουργίες. 

Τo παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι παρά ένα παιδί που παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε ένα λεκτικό ή μη λεκτικό αντικείμενο. Η ιδιαιτερότητα αυτή όμως, είναι εφικτό να περιοριστεί με έγκαιρη διάγνωση. 
Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και η ψυχολογία είναι δύο μεταβλητές αλληλεξαρτώμενες, καθώς επηρεάζουν στην ψυχολογική σταθερότητα και έκφραση του παιδιού. 

Το παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζει ελλιπή ανταπόκριση στις σχολικές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην αναμετάδοση πληροφοριών ή στην λεκτική εργαζόμενη μνήμη. 

Συγκεκριμένα, δυσκολεύεται να αποδώσει γραπτά ένα κείμενο είτε λόγω δυσορθογραφίας είτε λόγω ζητημάτων μνήμης με αποτέλεσμα, ακόμη και μια σύντομη πληροφορία να μην μπορεί να την επαναφέρει στην μνήμη του, παραβλέποντας σημαντικές λεπτομέρειες. Συχνά μάλιστα παρουσιάζει και δυσαναγνωσία. Επίσης, ένδειξη των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί το γεγονός ότι τα μαθησιακά ζητήματα δεν οφείλονται σε άλλα ψυχογενή, σωματικά ή πολιτιστικά αίτια. Αντίκτυπο αυτών, είναι το παιδί να καταβάλλει προσπάθειες για να αποδώσει σε μια εύκολα πραγματοποιήσιμη δραστηριότητα με στόχο την επιτυχία. 

Οι αποτυχίες είναι πολλές, σε περίπτωση δε επαναλαμβανόμενης αποτυχίας το παιδί κατακλύζεται από συναισθήματα απογοήτευσης, θλίψης και σκέψεις ότι είναι ανέφικτο να πετύχει. 
Αυτά τα συναισθήματα ενισχύονται μέσω της σύγκρισης του παιδιού με άλλα παιδιά συνομήλικα, τα οποία αποδίδουν καλύτερα, προκαλώντας έτσι απομόνωση τόσο μες στην τάξη όσο και στο σπίτι. 

Το παιδί ξεκινά από το σχολικό περιβάλλον να διστάζει να πει τη γνώμη του στην τάξη ή να απαντήσει σε κάποια ερώτηση θεωρώντας ότι πάντα απαντά λάθος και θα το κοροϊδέψουν. Αντίστοιχα, ξεκινά να μην εκφράζει την άποψη του σε ομάδες συνομηλίκων και στο σπίτι, καθώς βιώνει ό,τι λέει ως λάθος που θα κατακριθεί. Βιώνει αλλεπάλληλα συναισθήματα μοναξιάς και χάνει την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Με αποτέλεσμα να κλείνεται στον εαυτό του, να μην εξωτερικεύει τα συναισθήματα του, τις σκέψεις και απόψεις του. Μπορεί ακόμη, να εκδηλώσει επιθετική- αντιδραστική συμπεριφορά με συχνές εκρήξεις θυμού τόσο στα αδέρφια του όσο και στους γονείς του. Επίσης, είναι πιθανόν να είναι ανήσυχο, υπερκινητικό και να περιπλανιέται σε χώρους, χωρίς σαφή λόγο. 

Το παιδί με μαθησιακά προβλήματα είναι πιθανόν να εκδηλώσει υψηλά επίπεδα άγχους, φοβίες, προκαταλήψεις και ψυχοσωματικά συμπτώματα συνοδευόμενα τις περισσότερες φορές από άγχος και εσωστρέφεια.

Πηγή