Οι Άγνωστες Ελληνίδες της Αρχαιότητας... (Άγγελος Σακκέτος)

1. ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΑ ή ΠΑΓΚΡΑΤΩ. Θυγατέρα του Αλωέως και της Ιφιμεδείας, αδελφή των Αλωάδων, την οποίαν απήγαγαν μαζί με την μητέρα της, την ώρα που αυτή μετείχε στην λατρεία του Διονύσου. Χάριν της εκπληκτικής ομορφιάς μονομάχησαν οι αρχηγοί των Θρακών, Σικελός και Ηγήτωρ, οι οποίοι σκοτώθηκαν και τελικά έγινε γυναίκα του βασιλιά των Θρακών της Νάξου Αγασσαμενού.
2. ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ. Κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας Χορίκου και κατ’ άλλους θυγατέρα του Πανδόκου από την Κεφαλληνία, που είχε την συνήθεια να παρασύρη σ’ ένα σταυροδρόμι τους περαστικούς και ύστερα να τους σκοτώνη. Μία ημέρα που πέρασε ο Ερμής, η Παλαίστρα τον ερωτεύθηκε και τον προειδοποίησε να σκοτώση τον Πάνδοκο, πριν αυτός προλάβει σκοτώσει τον Ερμή. Θεωρείται η προσωποποίησις της πάλης.
3. ΠΑΛΛΑΣ. Επίθετον της θεάς Αθηνάς, επειδή το δόρυ της ήτο παλλόμενον. 
4. ΠΑΛΛΑΣ Θυγατέρα του Τρίτωνος, φονευθείσα εξ απροσεξίας υπό της Αθηνάς ενώ επάλαιον.
5. ΠΑΛΛΗΝΗ. Θυγατέρα του Αλκυονέως και αδελφή της Αστερίας. 
6. ΠΑΜΦΥΛΗ. Θυγατέρα της Μαντούς και του Ραχίου από της οποίας ονομάσθηκε η επαρχία Παμφυλία της Μικράς Ασίας.
7. ΠΑΝΔΙΗ. Θυγατέρα του Διός και της Σελήνης.
8. ΠΑΝΔΡΟΣΟΣ. Θυγατέρα του Κέκροπος και της Αγραύλου, γεννήσασα εκ του Ερμού τον Κήρυκα.
9. ΠΑΝΔΩΡΑ. Η πρώτη γυναίκα την οποίαν διέταξε ο Ζευς τον Ήφαιστον να πλάση και έστειλε εις την γην προς τιμωρίαν των ανθρώπων, που είχαν δεχθεί το πυρ το οποίον ο Προμηθεύς έκλεψε εκ του ουρανού. Αυτήν η Αφροδίτη, η Αθηνά και οι Ώρες επροίκισαν με όλες τις χάριτες και τα προτερήματα. Ενώ, συγχρόνως, της εδόθη και η δυνατότης να φέρη μέσα σε ένα κιβώτιον όλα τα κακά και τις συμφορές του κόσμου. Έτσι εφοδιασμένη έστειλε αυτήν ο Δίας δια του Ερμού προς τον Επιμηθέα, ο οποίος, παρά τις συμβουλές του αδελφού του Προμηθέως, την εδέχθη και την ενυμφεύθη. Τότε άνοιξε το κιβώτιον και εξώρμησαν εξ αυτού όλα τα δεινά που μαστίζουν τους ανθρώπους.
10. ΠΑΝΘΑΛΙΣ. Θεραπαινίς της Ελένης.
11. ΠΑΝΘΕΙΑ. Ωραιοτάτη γυνή του Αβραδάτου ηγεμόνος των Περσών. 
12. ΠΑΝΘΕΙΑ. Η δευτέρα σύζυγος του αυτοκράτορος Μάρκου Αντωνίου. 
13. ΠΑΝΟΠΗ. Μία των Νηρηίδων. 
14. ΠΑΝΟΠΗ. Μία των Θεσπιάδων, μητέρα της Θρεψίππης εκ του Ηρακλέους.
15. ΠΑΡΑΠΙΤΑ. Σύζυγος του Φαρναβάζου.
16. ΠΑΡΕΙΑ. Νύμφη, μητέρα τεσσάρων υιών εκ του Μίνωος.
17. ΠΑΡΘΕΝΙΑ. Γυνή του Σάμου, από της οποίας η Σάμος παρωνομάσθη Παρθενία. 
18. ΠΑΡΘΕΝΙΑ. Επώνυμον της Ήρας από του Παρθενίου όρους της Αρκαδίας. 
19. ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ. Θυγατέρα του Στυμφάλου, μητέρα του Ευήρους εκ του Ηρακλέους. 
20. ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ. Θυγατέρα του Αγκαίου, μητέρα του Λυκομήδους εκ του Απόλλωνος. 
21. ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ. Μία των Σειρήνων.
22. ΠΑΡΘΕΝΟΣ. Θυγατέρα του Απόλλωνος και της Χρυσοθέμιδος, καταστερισθείσα μετά θάνατον υπό του πατρός της. 
23. ΠΑΡΘΕΝΟΣ. Επίθετον της θεάς Αθηνάς. 
24. ΠΑΡΘΩ. Θυγατέρα του Ιλλυριού, εκ της οποίας λέγεται ότι ονομάσθηκαν οι Πάρθοι.

25. ΠΑΡΜΥΣ. Θυγατέρα του Σμέρδιος και γυνή του Δαρείου του Υστάσπου.
26. ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΕΣ. Επίθετον Μουσών παρά τον Παρνασσόν.
27. ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ. Σύζυγος του Δαρείου του Ώχου και μητέρα του Αρταξέρξου του Β΄ και του Κύρου του νεωτέρου.
28. ΠΑΣΙΘΕΑ. Μία των Χαρίτων, γυνή του Ύπνου.
29. ΠΑΣΙΘΕΑ. Μία των Νηρηίδων.
30. ΠΑΣΙΘΟΗ. Μία των Ωκεανίδων. 
31. ΠΑΣΙΦΑΗ. Σύζυγος του Μίνωος, εκ του οποίου εγέννησε τον Κατρέα, τον Ανδρόγεων, τον Δευκαλίωνα, τον Γλαύον, την Αριάδνην και την Φαίδραν, ενώ ένας μύθος την θέλει να αποκτά εξ ενός ταύρου ή κάποιου αθλητού τον Μινώταυρον.
32. ΠΑΤΡΟΚΛΕΙΑ. Η 16η Ραψωδία της Ιλιάδος του Ομήρου, εις την οποίαν περιγράφεται ο θάνατος του Πατρόκλου. 
33. ΠΑΤΡΩ. Μία των Θεσπιάδων, η οποία εγέννησε εκ του Ηρακλέους τον Αρχέμαχον.
34. ΠΕΔΙΑΣ. Θυγατέρα του Μήνυος εκ της Λακεδαίμονος και γυνή του Κραναού, βασιλέως της Αττικής.
35. ΠΕΙΘΩ. Μία των Ωκεανίδων. 
36. ΠΕΙΘΩ. Θεά της καταπειστικής ευγλωττίας, η οποία είχε και δικό της ναό στην Αθήνα και το Άργος.
37. ΠΕΙΡΗΝΗ. Θυγατέρα του Αχελώου ή του Ασωπού, εκ της οποίας και το όνομα της κρήνης της Κορίνθου, πηγάζουσα εκ του Ακροκορίνθου. 
38. ΠΕΙΡΗΝΗ. Μία των 50 θυγατέρων του Δαναού, η οποία εφόνευσε τον μνηστήρα της Αγαπτόλεμον. 
39. ΠΕΙΣΙΔΙΚΗ. Θυγατέρα του Αιόλου και της Εναρέτης, σύζυγος του Μυρμιδόνος. 
40. ΠΕΙΣΙΔΙΚΗ. Μία των θυγατέρων του Πελίου.
41. ΠΕΙΣΙΔΙΚΗ. Μία των θυγατέρων του Νέστορος.
42. ΠΕΛΕΙΑΔΕΣ. Περιστερές, έτσι όπως εκαλούντο οι μάντιδες και οι ιέρειες του Μαντείου της Δωδώνης, ως δήθεν βαρβαρόφωνες.
43. ΠΕΛΙΑ (ή ΠΥΛΙΑ). Θυγατέρα του Μεγαρέως Πύλαντος, γυνή του Πανδίονος.
44. ΠΕΛΟΠΕΙΑ. Μία των θυγατέρων του Πελίου.
45. ΠΕΛΟΠΙΑ. Μητέρα του Κύκνου εκ του Άρεως.
46. ΠΕΛΟΠΙΑ. Μία των θυγατέρων της Νιόβης. 
47. ΠΕΛΟΠΙΑ. Θυγατέρα του Θυέστου μετά του οποίου εγέννησε τον Αίγισθον, αυτοκτονήσασα όταν έμαθε το έγκλημα του πατρός της εις βάρος του Αγαμέμνονος.
48. ΠΕΜΦΡΗΔΩ. Μία των Γραιών, σύμφωνα με τον Ησίοδον (Θεογονία 273).
49. ΠΕΝΙΑ. Θεά της πτωχίας, γυνή του Πόρου και μητέρα του Έρωτος.
50. ΠΕΡΔΙΞ. Αδελφή του Δαιδάλου και μητέρα του Τάλω. Η Πέρδικα απηγχονίσθη μετά την δολοφονίαν του Τάλου υπό του Δαιδάλου.
51. ΠΕΡΙΑΠΙΣ. Θυγατέρα του Φέρητος και μητέρα του Πατρόκλου.
52. ΠΕΡΙΒΟΙΑ. Θυγατέρα του Ακεσαμενού, γυνή του Αξιού, μητέρα του Πελάγονος, ηγεμόνος των Παιόνων. 
53. ΠΕΡΙΒΟΙΑ Θυγατέρα του Ευρυμέδοντος, γεννήσασα εκ του Ποσειδώνος τον Ναυσίθοον. 
54. ΠΕΡΙΒΟΙΑ. Θυγατέρα του Ιππονόου, γυνή του Οινέως, μητέρα του Τυδέως. 
55. ΠΕΡΙΒΟΙΑ. Μία των Ναϊάδων, γυνή του Ικαρίου, μητέρα του Θόαντος, του Αλήτου, του Δαμασίππου και της Πηνελόπης.
56. ΠΕΡΙΒΟΙΑ. Θυγατέρα του Αλκαθόου, έγγονος του Πέλοπος, γυνή του Τελαμώνος, η άλλως Ερίβοια, μητέρα του Αίαντος.
57. ΠΕΡΙΒΟΙΑ. Σύζυγος του βασιλέως της Κορίνθου Πολύβου, η αναθρέψασα τον Οιδίποδα.
58. ΠΕΡΙΓΟΥΝΗ. Θυγατέρα του ληστού Σίνιδος.
59. ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ. Θυγατέρα του Κριτίου, μητέρα του Πλάτωνος «ήτις από Νηλέως του Κόδρου κατήγετο» (Ολυμπιόδωρος, Σχόλια εις τον Πλάτωνος Αλκιβιάδην 2, 19).
60. ΠΕΡΙΜΗΔΗ. Θυγατέρα του Αιόλου και της Εναρέτης, μητέρα του Ιπποδάμαντος και του Ορέστου εκ του Αχελώου.
61. ΠΕΡΙΜΗΔΗ. Θυγατέρα του Ευρυσθέως, φονευθείσα υπό των Αθηναίων. 
62. ΠΕΡΙΜΗΔΗ. Αδελφή του Αμφιτρύωνος, σύζυγος του Λικυμνίου, μητέρα του Οιωνού. 
63. ΠΕΡΙΜΗΔΗ. Θυγατέρα του Οινέως, σύζυγος του Φοίνικος, μητέρα της Αστυπαλαίας και της Ευρώπης.
64. ΠΕΡΙΜΗΛΗ. Θυγατέρα του Αμυθάονος, μητέρα του Ιξίονος εκ του Αντίονος. 
65. ΠΕΡΙΜΗΛΗ. Θυγατέρα του Αδμήτου, σύζυγος του Άργου, μητέρα του Μάγνητος, εκ της οποίας και η ονομασία της Μαγνησίας της Θεσσαλίας.
66. ΠΕΡΙΝΙΚΗ. Θυγατέρα του Ιππομάχου, μητέρα του Ιφίτου.
67. ΠΕΡΚΑΛΟΣ. Θυγατέρα του Χείλωνος και γυνή του βασιλέως της Σπάρτης Δημαράτου.
68. ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ. Θυγατέρα του Διός και της Δήμητρος, αρπαγείσα υπό του Πλούτωνος εις τον άδην, όπου έμενε τρεις μήνες και τους υπόλοιπους εννέα μήνες εξήρχετο εις τον άνω κόσμον, συμβολίζουσα την φυτικήν πλάσιν, όπου το σπέρμα θαπτόμενον εις την γην, επί τρεις μήνες, αναφύεται αργότερον θάλλον εις την επιφάνειάν της. Περί αυτής θρυλούνται πολλοί μύθοι και συνέδεσε το όνομά της με τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου ελατρεύετο με το όνομα Κόρη, θεωρούμενη ως έμβλημα της αθανασίας της ψυχής.
69. ΠΕΡΣΗ. Μία των Ωκεανίδων, γεννήσασα εκ του Ηλίου τον Αιήτην, την Πασιφάην και την μάγισσαν Κίρκην.
70. ΠΕΡΣΙΝΑ. Βασίλισσα της Αιθιοπίας.
71. ΠΕΤΡΑΙΑ. Μία των Ωκεανίδων. Συνειρμικώς σκεπτόμενοι, ενδεχομένως η Πετραία Αραβία να εδανείσθη το όνομά της εκ της Ωκεανίδος αυτής.
72. ΠΕΤΤΑ. Θυγατέρα του βασιλέως των Μασσαλιωτών Νάνου, γυνή του Ευξένου, μετονομασθείσα Αριστοξένη.
73. ΠΕΦΡΗΔΩ. Θυγατέρα του Φόρκου, μία των Γραιών, σύμφωνα με την Βιβλιοθήκην του Απολλοδώρου και άλλων. (Ίδε: Πεμφρηδώ).
74. ΠΗΓΑΙΑ. Μία Νύμφη της Αρκαδίας.
75. ΠΗΝΕΛΟΠΗ. Η πιστή σύζυγος του Οδυσσέως, θυγατέρα του Ικαρίου και της Περιβοίας, μητέρα του Τηλεμάχου και του Πτολιπόρθου.
76. ΠΗΡΩ. Θυγατέρα του Νηλέως και της Χλωρίδος, η οποία ήτο εξόχου καλλονής, σύζυγος του Βίαντος. 
77. ΠΗΡΩ. Μητέρα του Ασωπού εκ του Ποσειδώνος.
78. ΠΙΕΡΕΙΑ. Μία Νύμφη, γυνή του Δαναού.
79. ΠΙΕΡΙΔΕΣ. Εννέα νεαρές κοπέλες, που θέλησαν να ανταγωνισθούν με τις Μούσες, οι οποίες τις τιμώρησαν και τις μεταμόρφωσαν σε κίσσες, όπως βεβαιώνει ο Οβίδιος, ενώ κατά τον Νίκανδρο αυτές μεταμορφώθηκαν σε διάφορα πουλιά. Τα ονόματά τους ήσαν: Κολυμβάξ, Ίυγξ, Κεγχρίς, Κίσσα, Χλωρίς, Ακανθίς, Νίσσα, Πιπώ και Δρακοντίς.
80. ΠΙΜΠΛΕΙΔΕΣ. Επίθετον Μουσών παρά την Πίμπλειαν της Πιερίας.
81. ΠΙΣΤΙΣ. Η προσωποποίησις της θεάς Πίστεως, έχουσα ιερόν εις την Αθήνα και την Ρώμην.
82. ΠΙΤΑΝΗ. Θυγατέρα του ποταμού Ευρώτα, γεννήσασα εκ του Ποσειδώνος την Ευάδνην.
83. ΠΙΤΥΣ. Μία Νύμφη, ερωμένη του Πανός, την οποίαν ο Βορέας εκ ζηλοτυπίας συνέτριψε εις ένα βράχον και από τότε αυτή μεταμορφώθηκε εις το ομώνυμον δένδρον. 
84. ΠΛΑΘΑΝΗ. Σύζυγος του Ιππίου και κατόπιν του Ισοκράτους. 
85. ΠΛΑΘΑΝΗ. Μία δούλη, που αναφέρει ο Αριστοφάνης.
86. ΠΛΑΚΙΑ. Θυγατέρα του Ατρέως ή του Λευκίππου, γυνή του Ίλου, βασιλέως της Τροίας.
87. ΠΛΑΤΑΙΑ. Θυγατέρα του Ασωπού ποταμού, εκ της οποίας και η ονομασία της πόλεως των Πλαταιών. 
88. ΠΛΕΙΑΔΕΣ. Οι επτά θυγατέρες του Άτλαντος και την Πληϊόνης, που θεοποιήθηκαν και έγιναν τα επτά αστέρια του ομωνύμου αστερισμού. Όλες οι Πλειάδες ενώθηκαν με θεούς, εκτός της Μερόπης, που παντρεύτηκε τον Σίσυφο και ντρεπόταν γι’ αυτό. Τα ονόματά τους ήσαν: Αλκυόνη, Μερόπη, Κελαινώ, Ηλέκτρα, Στερόπη, Ταϋγέτη και Μαία.
89. ΠΛΕΙΟΝΗ ή ΠΛΗΪΟΝΗ. Θυγατέρα του Ωκεανού, γυνή του Άτλαντος και μητέρα των Πλειάδων.
90. ΠΛΗΞΑΥΡΗ. Μία των Ωκεανίδων. 
91. ΠΛΗΞΑΥΡΗ. Μία των Νηρηίδων.
92. ΠΛΟΥΤΩ. Μία των Ωκεανίδων, σύντροφος της Περσεφόνης.
93. ΠΟΔΑΡΓΗ. Μία των Αρπυιών, γεννήσασα εκ του Ζεφύρου τους δύο ίππους του Αχιλλέως, Ξάνθου και Βαλίον.
94. ΠΟΔΑΡΚΗ. Θυγατέρα του Δαναού και της Πιερείας.
95. ΠΟΙΝΗ. Η προσωποποίησις της εκδικήσεως και της τιμωρίας, η οποία πολλές φορές ταυτίζεται με τις Ερινύες, των οποίων είναι σύντροφος. Οι Ρωμαίοι της θεωρούσαν μητέρα των Ερινύων και εμφανίζεται στους δαίμονες του Κάτω Κόσμου.
96. ΠΟΛΙΑΣ. Επίθετον της θεάς Αθηνάς, εφόρου της πόλεως, υπό το οποίον ελατρεύετο εις την Αθήνα, την Τροιζήνα και τις Ερυθρές.
97. ΠΟΛΥΒΟΙΑ. Αδελφή του Υακίνθου, η οποία απέθανε παρθένος.
98. ΠΟΛΥΔΑΜΝΑ. Σύζυγος του Θώνος, βασιλέως της Αιγύπτου, χαρίσασα εις την Ελένην μίαν κόνιν (σκόνην) η οποία σταματούσε τους σωματικούς πόνους και μάλιστα προξενούσε λήθη των ηθικών θλίψεων, Η κόνις αυτή αργότερον επεκλήθη για τον λόγον αυτόν νηπενθής.
99. ΠΟΛΥΔΩΡΑ. Μία των Ωκεανίδων. 
100. ΠΟΛΥΔΩΡΑ. Θυγατέρα του Πηλέως και της Αντιγόνης, γυνή του Βώρου, γεννήσασα πρότερον τον Μενέσθιον εκ του Σπερχειού ποταμού. 
101. ΠΟΛΥΔΩΡΑ. Θυγατέρα του Μελεάγρου και της Κλεοπάτρας, γυνή του Πρωτεσιλάου, η οποία αυτοκτόνησε μετά τον θάνατόν αυτού.
102. ΠΟΛΥΚΑΣΤΗ. Θυγατέρα του Νέστορος και της Αναξιβίας, σύζυγος του Τηλεμάχου. 
103. ΠΟΛΥΜΗΔΗ. Θυγατέρα του Αυτολύκου, γυνή του Αίσονος και μητέρα του Ιάσονος.
104. ΠΟΛΥΜΗΛΗ. Θυγατέρα του Φύλαντος, εκ του Ερμού, μήτηρ του Ευδώρου, κατόπιν δε γυνή του Εχεκλήος, υιού του Άκτορος. 
105. ΠΟΛΥΜΗΛΑ ή ΠΟΛΥΜΗΛΗ. Θυγατέρα του Πηλέως, σύζυγος του Μενοιτίου και μητέρα του Πατρόκλου, η κατ’ άλλους Φιλομήλα.
106. ΠΟΛΥΜΗΛΑ ή ΠΟΛΥΜΗΛΗ. Θυγατέρα του Αιόλου, την οποίαν αγάπησε ο Οδυσσεύς όταν ήλθε εις την νήσον του πατρός της, και η οποία ύστερον συνεζεύχθη τον ίδιον αυτής αδελφόν Διώρην.
107. ΠΟΛΥΜΝΙΑ. Μία των εννέα Μουσών, έφορος της ορχηστρικής τέχνης, της γεωμετρίας και της ιστορίας.
108. ΠΟΛΥΝΟΗ. Μία των Νηρηίδων.
109. ΠΟΛΥΞΕΝΗ. Θυγατέρα του Πριάμου, μνηστή του Αχιλλέως, θυσιασθείσα επί του τάφου του υπό του υιού της Νεοπτολέμου. Κατ’ άλλους όμως αυτοκτόνησε. 
110. ΠΟΛΥΞΕΝΗ Μία των Δαναΐδων.
111. ΠΟΛΥΞΩ. Μία Νύμφη, η οποία εγέννησε εκ του Δαναού 12 θυγατέρες. Σύζυγος του Νυκτέως, μητέρα της Αντιόπης.
112. ΠΟΛΥΞΩ. Φίλη της βασιλίσσης Υψιπύλης, εις την νήσον Λήμνον, η οποία συνεβούλευσεν αυτήν να υποδεχθή εκεί τους διερχομένους Αργοναύτες. 
113. ΠΟΛΥΞΩ. Η εξ Άργους συγγενής της Ελένης, γυνή του υιού του Ηρακλέους Τληπολέμου, τον οποίον συνόδευσε μέχρι της Ρόδου, απερχόμενον εις τον Τρωϊκόν πόλεμον. (Ίδε: όνομα εις το κεφάλαιον περί Εταιρών).
114. ΠΟΛΥΪΜΝΙΑ. Μία των Μουσών, έφορος της λυρικής ποιήσεως και της ιστορίας, γεννήσασα εκ του Οιάγρου τον Ορφέα.
115. ΠΟΛΥΦΟΝΤΗ. Κόρη του Ιππονόου και της Θράσσας, σύντροφος της Αρτέμιδος. Ο μύθος την θέλει να έχει μεταμορφωθεί σε πουλί της νύχτας, όπως και τα δύο παιδιά της, Όρειος και Άγριος, και να γίνουν εφεξής ζώα δυσοιώνων μηνυμάτων. 
116. ΠΟΝΤΟΜΕΔΟΥΣΑ. Μία των Νηρηίδων.
117. ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ. Μία γυναίκα, που αναφέρει ο Αριστοφάνης στη "Λυσιστράτη" .
118. ΠΡΑΞΙΔΙΚΗ. Αδελφή του Σωτήρος, μητέρα της Ομονοίας και της Αρετής, λατρευομένη εις την Αλίαρτον της Βοιωτίας, με δικό της ιερό ως συνεργός των δικαίων επιχειρήσεων των ανθρώπων.
119. ΠΡΑΞΙΘΕΑ. Μία των Θεσπιάδων, γεννήσασα εκ του Ηρακλέους τον Νήφον. 
120. ΠΡΑΞΙΘΕΑ. Θυγατέρα του Φρασίνου και της Διογενείας, γυνή του Ερεχθέως. 
121. ΠΡΑΞΙΝΟΗ. Μία γυναίκα, που μνημονεύει ο Θεόκριτος.
122. ΠΡΟΙΤΙΔΕΣ. Οι θυγατέρες το Προίτου Λυσίππη, Ιφιόνη και Ιφιάνασσα, οι οποίες, λόγω οργής της Ήρας, παρεφρόνησαν και περιέτρεχον εις την Πελοπόννησον νομίζοντας ότι είναι δαμάλεις. Αυτές τις θεράπευσε ο Μελάμπους και έλαβεν ως σύζυγόν του την Ιφιάνασσαν. 
123. ΠΡΟΚΛΕΙΑ. Θυγατέρα του Κλυτίου.
124. ΠΡΟΚΝΗ. Θυγατέρα του Πανδίονος Β΄, η οποία έσφαξε τον υιόν της Ίτυν, για να τον παραδώση ως γεύμα εις τον σύζυγόν της Τηρέα, επειδή αυτός ατίμασε την αδελφήν της Φιλομήλαν, μεταμορφωθείσα εις χελιδόνα, η δε Φιλομήλα εις αηδόνα και ο Τηρεύς εις έποπα.
125. ΠΡΟΚΡΙΣ. Μία των Θεσπιάδων, γεννήσασα εκ του Ηρακλέους τον Αντιλέοντα και τον Ιππέα.
126. ΠΡΟΚΡΙΣ. Θυγατέρα του Ερεχθέως και της Πραξιθέας, φονευθείσα εις ένα κυνήγι κατά λάθος από τον σύζυγόν της Κέφαλον, ο οποίος την εξέλαβεν ως θηρίον.
127. ΠΡΟΜΝΗ. Σύζυγος του Αρκάδος Βουφάγου, η οποία φιλοξένησε και περιποιήθηκε στον Φενεό τον αδελφό του Ηρακλέους Ιφικλή, που τον είχαν τραυματίσει οι Μολιονίδες.
128. ΠΡΟΝΟΗ. Μία των Νηρηίδων. 
129. ΠΡΟΝΟΗ. Θυγατέρα του Φόρβαντος, σύζυγος του Αιτωλού, μητέρα του Πλευρώνος και του Καλυδώνος.
130. ΠΡΟΠΟΙΤΙΔΕΣ. Νέες από την Αμαθούντα, που τόλμησαν να αρνηθούν την θεϊκή ιδιότητα της Αφροδίτης και η θεά, για να τις τιμωρήσει, τους έστειλε επιθυμίες ανικανοποίητες. Λένε, ότι υπήρξαν οι πρώτες γυναίκες, που εκπορνεύθηκαν και στο τέλος μεταμορφώθηκαν σε πέτρινα αγάλματα.(Οβίδιος, Μετ. 10, 221 και 238 κ. α.).
131. ΠΡΟΣΥΜΝΑ. Θυγατέρα του ποταμού Αστερίωνος, τροφός της Ήρας.
132. ΠΡΟΧΥΤΗ. Γυναίκα της ροίας, συγγενής του Αινείου, που πέθανε, μόλις είδε την ακτή της Νεαπόλεως. Την έθαψαν στο νησί Προτσίντα, την παλιά Προχύτη, στο οποίο έδωσε το όνομά της.
133. ΠΡΥΜΝΩ. Μία των Ωκεανίδων.
134. ΠΡΩΜΝΗ. Σύζυγος του Βουφάγου.
135. ΠΡΩΤΙΣ. Μία των Πλειάδων. 
136. ΠΡΩΤΙΣ. Εφεσία, μητέρα του Ιππώνακτος.
137. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ. Θυγατέρα του Δευκαλίωνος και της Πύρρας, εκ του Διός μήτηρ του Οπούντος και του Αεθλίου.
138. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ. Θυγατέρα του Καλυδώνος, εκ του Άρεως δε μήτηρ του Οξύλου.
139. ΠΡΩΤΟΜΑΧΗ. Θυγατέρα του Πινδάρου.
140. ΠΡΩΤΟΜΕΔΕΙΑ. Μία των Νηρηίδων.
141. ΠΡΩΤΟΜΕΔΟΥΣΑ. Μία των Νηρηίδων, η άλλως Ποντομέδουσα (Ίδε: όνομα).
142. ΠΡΩΤΩ. Μία των Νηρηίδων. 
143. ΠΥΘΙΑ. Ιέρεια του μαντείου των Δελφών, η οποία χρησμοδοτούσε εκ μέρους του θεού Απόλλωνος.(Ίδε σχετικόν κεφάλαιον εις το βιβλίο μας).
144. ΠΥΘΟΔΩΡΙΣ. Θυγατέρα του Πυθοδώρου, φίλου του Πομπηίου, σύζυγος του Πολέμωνος, βασιλέως του Πόντου και του Βοσπόρου, έπειτα δε του Αρχελάου, βασιλέως της Καππαδοκίας, η οποία απέθανε το 38 μ.Χ.
145. ΠΥΛΑΡΓΗ. Μία των 50 θυγατέρων του Δαναού, φονεύσασα τον μνηστήρα της Ίδμονα. 
146. ΠΥΛΙΑ. Κόρη του Πύλα, βασιλιά των Μεγάρων και γυναίκα του Πανδίονος 
147. ΠΥΡΓΩ. Γυνή του Αλκάθου, της οποίας μάλιστα υπήρχε και μνημείον εις τα Μέγαρα.
148. ΠΥΡΗΝΗ. Νύμφη, μητέρα του Κύκνου εκ του Άρεως. Θυγατέρα του Βέβρυκος, ερωμένη του Ηρακλέους, ταφείσα εις τα παρ’ αυτής κληθέντα Πυρηναία όρη. 
149. ΠΥΡΙΠΠΗ. Μία των Θεσπιάδων, μητέρα του Πατρόκλου εκ του Ηρακλέους.
150. ΠΥΡΡΑ. Θυγατέρα του Επιμηθέως και της Πανδώρας, γυνή του Δευκαλίωνος. 
151. ΠΥΡΡΑ Το πλαστόν όνομα του Αχιλλέως όταν εκρύπτετο εις την αυλήν του Λυκομήδους ως γυνή *.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου